Stafi

Gjërat e mëdha në biznes nuk bëhen nga një person.
Ato bëhen nga një ekip njerëzish.

Ekonomiste e diplomuar
Hazbije Krasniqi

Drejtoreshë gjenerale

Inxhinier i dip. i makinerisë
Xhavit Krasniqi

Drejtor i Përgjithshëm

Ekonomist
Behar Krasniqi

Drejtor i Financave

Msc. i Energjive të Ripërtëritshme
Dardan Krasniqi

Inxhinier i operativës

Ekonomiste
Lirika Krasniqi

Zyrtare e Administratës

Ekonomiste
Bleta Zhigolli

Asistente e Financave

Edon Krasniqi

Monter/Serviser

Shaip Selimi

Monter

Selim Sahiti

Monter

Klientët janë partner të misionit tonë andaj shërbimi ndaj tyre mbetet gjithmonë prioriteti ynë.