Rreth Nesh

Megaterm funksionon që nga viti 2004 dhe nga kjo periudhë e tutje kompania ka ofruar shërbime në planifikimin, shërbimin, instalimin dhe mbikëqyrjen e projekteve gjithnjë në zhvillimin e stafit, si dhe përdorimin e teknologjive të reja. Kompania që nga viti 2007 është njohur si një kompani udhëheqëse në rajonin e Ballkanit për aplikimin e energjisë së ripërtritshme – përdorimin e energjisë gjeotermale për ngrohje, ftohje dhe ujë sanitar. Nga viti 2007 deri në vitin 2019, vihet re për efikasitet në përdorimin e mjeteve të punës që kanë të bëjnë me ekzekutimin e projekteve të ndryshme.

 

 


Si filloi biznesi?

Hulumtimi i Tregut – U zbulua se në Kosovë asnjë profesionist nuk ka aplikuar energji gjeotermale për ngrohjen dhe ftohjen e shtëpive si dhe përgaditjen e ujit sanitar.

Përcaktimi i tregut

Financimi – Kursime dhe kredi bankare.

Makineritë dhe materialet – të importuara nga vendet evropiane si Zvicra, Gjermania, Hollanda, Belgjika.

Fuqia Punëtore

  • Aktualisht ka 15 të punësuar
  • Kërkesa për rekrutim: 
    • Aftësi në sistemet e ngrohjes / ftohjes
    • Përvojë

 

Partnerët