PrimOil

PrimOil ECO Coolant Fluid

 • Dukshmëria = Pastër
 • Densiteti relative në 15.5°C = 1.15
 • Pika inicuese e vlimit = 189°C
 • Pika inicuese e ngurtësimit pas 50/50 = -37°C
 • Ngjyra = Pa ngjyrë (Transparent)

PrimOil Antifreeze Concentrate

 • Dukshmëria = Pastër
 • Densiteti relative ne 20°C = 1.12
 • Pika inicuese e vlimit = 185°C
 • Pika inicuese e ndezjes = -35°C
 • pH = 8.5
 • Ngjyra = Kaltër