Megaplast

Folie e zeze me gunga

Folia e zezë me gunga për fiksimin e gypit në dysheme do të sigurojnë që e gjithë nxehtësia të rritet në sipërfaqe, duke e bërë këtë sistem jashtëzakonisht efektiv në energji. Panelet janë shumë të lehta për tu prerë dhe mund të punoni lehtësisht gjatë rrugës.

Materiali i përdorur: POLYSTYRENE (Hips) me trashësi 0,9 mm, ngjyrë e zezë.

Karakteristikat e produktit:
Profili i ulët: 21 mm
Madhësia e panelit: 1150 x 850 x 21 mm (Secili panel = 0,9775 m²)
Sasia e paketimit: 23 panele
Mbulimi i paketimit: 22,48 m²